Kunstforeningen for DSB og Banedanmark m.fl.

Her kan du se alt om udstillinger, arrangementer og indkøbte værker samt finde generel information om foreningen.

Indmeldelse

Alle som er, eller har været, ansat i DSB, Banedanmark eller – efter bestyrelsens skøn – en organisation eller virksomhed med tilknytning hertil, kan blive medlem af Kunstforeningen for DSB og Banedanmark m.fl.

Det koster 70 kr. om måneden at være medlem af Kunstforeningen. Bortset fra et mindre beløb til administration anvendes kontingentet udelukkende til indkøb af kunstværker og til afholdelse af arrangementer for foreningens medlemmer.

For at kunne deltage i den årlige lodtrækning om kunstværker skal du have været medlem af foreningen fra mindst den 1. juli i det foregående år – eller have betalt kontingent svarende dertil.

Meld dig ind i kunstforeningen ved at sende en mail med dit navn, din stilling, dit arbejdssteds adresse, din email og dit cpr. nr. til vores kasserer på Jernbanekunst@gmail.com.

Foreningen har i dag medlemmer fra følgende firmaer

DSB

DSB Øresund

Banedanmark

Arriva

Atkins Danmark

Scandlines

Trafikstyrelsen

Gottlieb Paludan Architects

%d bloggers like this: