Kunstforeningen for DSB og Banedanmark m.fl.

Her kan du se alt om udstillinger, arrangementer og indkøbte værker samt finde generel information om foreningen.

Om foreningen

Foreningens formål

Foreningen blev stiftet i 1977 og har bl.a. til formål at indkøbe kunstværker, som bortloddes blandt medlemmerne. Derudover arrangerer foreningen ture, møder og lignende med det formål at give medlemmerne en kunstoplevelse.

Hvem kan blive medlem?

Alle som er, eller har været, ansat i DSB, Banedanmark eller – efter bestyrelsens skøn – en organisation eller virksomhed med tilknytning hertil.

Hvor meget koster det at være medlem?

Kontingentet blev ændret ved generalforsamlingen marts 2022 til 70 kr. pr. måned.

Hvad bruges kontingentet til?

Bortset fra et mindre beløb til administration anvendes kontingentet udelukkende til indkøb af kunstværker og til afholdelse af arrangementer for foreningens medlemmer.

Hvordan foregår bortlodningen?

En gang om året (på generalforsamlingen) trækkes der lod om rækkefølgen til at vælge et af de indkøbte kunstværker. Ca. hvert femte medlem udtrækkes hvert år.

Hvem indkøber kunsten?

Det gør bestyrelsens formand og medlemmer i løbet af året på udstillinger eller direkte hos kunstnerne. Foreningens medlemmer er meget velkomne til at komme med forslag eller ønsker.

Hvad kan foreningen ellers byde på?

Der arrangeres værkstedsbesøg hos kunstnere, rundvisninger på museer og udstillinger, teaterture mm.

%d bloggers like this: