Kunstforeningen for DSB og Banedanmark m.fl.

Her kan du se alt om udstillinger, arrangementer og indkøbte værker samt finde generel information om foreningen.

Generalforsamling 29. marts 2022

Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder medlemmerne til ordinær Generalforsamling 

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 16:00, i auditoriet, DSB, Telegade 2, Høje Taastrup.

Receptionen lukker kl. 16:00, og det anbefales at dem som ikke har adgangskort til Telegade, møder op i god tid inden lukketid.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Gennemgang af revideret regnskab for 2021
  4. Fastsættelse af kontingent for 2022/2023:
    Bestyrelsen foreslår en stigning af kontingent til 70 kr. pr. mdr. Årsagen til dette er, at vi stadig ønsker at kunne tilbyde vores medlemmer kunst af en vis kvalitet, og da kontingentet har været stagneret i de sidste 10 år, mener vi at kunne forsvare forhøjelsen deraf.
  5.  Valg til bestyrelsen: Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Sara Pedersen ønsker ikke genvalg. Frede Skaaning ønsker genvalg

  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Sanne Lindahl Jacobsen og Luise Riishede ønsker genvalg.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant: Ulla Ravn og Jane Hyldnæs ønsker genvalg.
  •  Eventuelt

Kl. ca. 17:00 Lodtrækning.

Efter generalforsamlingen indbydes alle til fernisering på udstillingen af årets gevinster, som er blevet bortloddet på generalforsamlingen, og som er placeret i gangarealet ved undervisningscentret i Telegade 2. Vi byder på et lille traktement i kantinen efter ferniseringen.

Vi glæder os til at se jer alle

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Liselotte Nielsen

Information

This entry was posted on 15. marts 2022 by in Arrangementer.
%d bloggers like this: