Kunstforeningen for DSB og Banedanmark m.fl.

Her kan du se alt om udstillinger, arrangementer og indkøbte værker samt finde generel information om foreningen.

AFLYST – Generalforsamling 15. sep. 2020

Generalforsamlingen er foreløbigt udskudt

Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder medlemmerne til ordinær Generalforsamling:

Onsdag den 15. september 2020 kl. 16:00, I auditoriet, DSB, Telegade 2, Høje Taastrup.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent samt to stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2019 (kopi af det reviderede regnskab vedhæftet)
 4. Fastsættelse af kontingent for 2020/2021 bestyrelsen foreslår uændret kontingent (55,- pr. mdr.)
 5. Vedtagelse af vedtægtsændringerne (se vedhæftet)
 6. Valg af formand, Liselotte Nielsen ønsker genvalg
  (Såfremt vedtægtsændringerne vedtages)
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er: Claus Lykke Møller, Ulla Nøhr, Arne Lind
  – Ulla Nøhr samt Arne Lind ønsker ikke genvalg
  – Claus Lykke Møller ønsker genvalg, (Såfremt vedtægtsændringerne vedtages)
  – Sarah Pedersen er for nuværende suppleant, men ønsker genvalg til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Sanne Lindahl Jacobsen ønsker genvalg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (Ulla Ravn og Jane Hyldnæs modtager gerne genvalg)
 10.  Eventuelt (herunder en orientering omkring afvikling af bortlodning)

Kl. ca. 17:30 Lodtrækning

Tilmelding nødvendig

På grund af situationen omkring covid 19, kræves der tilmelding til årets generalforsamling, da der i auditoriet skal tages hensyn til afstand. SU senest den 11. september 2020, og det er først til mølle princippet. Der er 52 pladser i auditoriet. I tilmelder jer på følgende mail: helje@dsb.dk. Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Vi har desværre heller ikke mulighed for, at byde på det sædvanlige traktement efter generalforsamlingen. Vi sørger for indpakkede sandwich og vand under mødet.  Efter generalforsamlingen indbydes alle til fernisering på udstillingen af årets gevinster, som er blevet bortloddet på generalforsamlingen, og som er placeret i gangarealet ved undervisningscentret i Telegade 2. Vi opfordrer dog også her til at holde afstand.

Information

This entry was posted on 1. september 2020 by in Arrangementer.
%d bloggers like this: